Uprawnienia

  • Prezes firmy Stanisław Juroszek posiada Licencję Zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 11386, wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

 

  • Dyrektor ds. Eksploatacji Budynków Czesław Raszka posiada Licencję Zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 13254 oraz Licencję Zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 3809,

 

  • Dwóch pracowników firmy posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodne z wymogami Prawa Budowlanego,

 

  • Dwóch pracowników pełniących obowiązki administratorów ukończyło kurs zarządców nieruchomości;

 

Pracownicy firmy odbywają szkolenia i uczestniczą w przydatnych w naszej działalności kursach.