Kontakt

Siedziba Przedsiębiorstwa ZAPON Sp. z o.o. znajduje się w Cieszynie przy ul. Bielskiej 3B. Przy budynku położonym w centrum miasta znajduje się dogodny parking dla klientów firmy.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

W pierwszym kwartale odbywają się zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych w siedzibie firmy lub na terenie nieruchomości wspólnot także w godzinach popołudniowych i w soboty.

 

NIP 548-23-17-636, Regon 072687624

ING Bank Śląski –  35 1050 1403 1000 0023 2923 1688

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII  Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000053136

Kapitał zakładowy 50.000 zł

 

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z. o. o.

ul. Bielska 3B

43-400 Cieszyn

Telefon: 33/ 85-79-079, fax: 33/ 85-79-077

E-mail: biuro@zapon.pl,