Konkursy ofert

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej tylnej (balkonowej) w budynku przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 8 w Cieszynie,  w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

docieplenia ściany zewnętrznej tylnej (balkonowej) 

Termin realizacji – wymagany: 30 listopada 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Docieplenie ścian – Moniuszki 8” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2024r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej południowo – zachodniej w budynku przy Pl. Dominikański 4 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pl. Dominikański 4 w Cieszynie,  w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie remontu elewacji frontowej południowo – zachodniej, w budynku przy ul. Pl. Dominikański 4 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany: 30 listopada 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Pl. Dominikański 4” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2024r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowych- północnej i zachodniej, w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie,  w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie remontu elewacji frontowych – północnej i zachodniej, w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany: 30 listopada 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji frontowych – Wyspiańskiego 2” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2024r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.04.2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania: