Konkursy ofert

Konkurs ofert na docieplenie elewacji tylnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 10 w Cieszynie

 

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 10 w Cieszynie, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na docieplenie elewacji tylnych.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Docieplenie – Sienkiewicza 10” do dnia 26.09.2023r. godz. 11.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 26.09.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie naszej firmy.

Do pobrania:

 
 
 
Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej (od ul. Wyspiańskiego) w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie,  w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie remontu elewacji frontowej (od ul. Wyspiańskiego) w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany: 22 grudnia 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Wyspiańskiego 2” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2023r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 
 

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracji „Pod Merkurym” w budynku przy ul. Rynek 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracja „Pod Merkurym”  w budynku przy ul. Rynek  9  w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 październik 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji podwórzowej Rynek 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2023r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt  (waga kryterium 95%)

Gwarancje   –      max.   5 pkt  (waga kryterium 5 %;  punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt: