O nas

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. powstało w 2000 roku zaś rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2001 r. Pierwsze trzy lata działało pod nazwą Gestor Sp. z o.o.

 

Powstanie Spółki i rozpoczęcie działalności wiązało się z obowiązującym stanem prawnym uniemożliwiającym zakładom budżetowym, jakim był Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie, zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi. W chwili rozpoczęcia działalności, załogę Spółki stanowiło ośmiu byłych pracowników tego zakładu i przyjęli oni całość obowiązków związanych z zarządzaniem ok. 90 wspólnotami mieszkaniowymi zarządzanymi wcześniej przez ZBM.

 

W trakcie swej działalności Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. pozyskało kolejne zlecenia od innych wspólnot mieszkaniowych i podpisane zostały umowy o zarządzanie m.in. nieruchomościami z udziałem Skarbu Państwa, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych powstałych poprzez zniesienie współwłasności, nowymi nieruchomościami oddanymi do użytku przez deweloperów.

 

Spółka posiada jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Stanisława Juroszka.