Konkursy ofert

Docieplenie ściany zewnętrznej – ul. Pl. Wolności 4

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pl. Wolności 4 w Cieszynie ogłasza konkurs ofert:

na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej południowo-wschodniej w budynku przy ul. Pl. Wolności 4 w Cieszynie

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy  budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON  Sp. z o.o. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn lub pobrać ze strony: www.zapon.pl

Termin realizacji – wymagany:  30 wrzesień 2017r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Docieplenie ściany południowo-wschodniej – Pl. Wolności 4” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2017r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

 

Wymagana gwarancja na wykonanie  – min. 5 lat.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena   –  95 %

Gwarancje  – 5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej – ul. Moniuszki 14

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 14 w Cieszynie ogłasza przetarg:

na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14 w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 październik 2017r. (I etap wg instrukcji).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy  budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON  Sp. z o.o. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Pan Tadeusz Milczarek – inspektor d/s technicznych lub Pan Leszek Rakowski  – inspektor d/s technicznych firmy ZAPON ul. Bielska 3 B – parter, tel. (33) 857 90 79 w godz. 700 – 1500

Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2017r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w instrukcji przystąpienia do konkursu.

 

Wymagana gwarancja na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – min. 5 lat.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena  –  95 %

Gwarancje  – 5 % ( punktowane 1%=1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5