Konkursy ofert

Konkurs ofert na wymianę części pokrycia dachu (od strony ul. Głębokiej) w budynku przy ul. Głębokiej 15 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 15 w Cieszynie, w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o., ogłasza konkurs ofert na wymianę części pokrycia dachu (od strony ul. Głębokiej) w budynku przy Głębokiej 15 w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany : 31 października 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Wymiana części pokrycia dachu – Głęboka 15” w siedzibie Zarządcy budynku Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2024r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2024r. o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        90 %

Gwarancje   –     10 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 

Projekt:

 

 
Konkurs ofert na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Hajduka 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hajduka 9 w Cieszynie, w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o., ogłasza konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

Termin realizacji – wymagany : 31 października 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Docieplenie ścian – Hajduka 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2024r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2024r. o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –      5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 
 
 
Konkurs ofert na docieplenie elewacji tylnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 10 w Cieszynie

 

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 10 w Cieszynie, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na docieplenie elewacji tylnych.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Docieplenie – Sienkiewicza 10” do dnia 26.09.2023r. godz. 11.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 26.09.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie naszej firmy.

Do pobrania:

 
 
 
Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej (od ul. Wyspiańskiego) w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie,  w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie remontu elewacji frontowej (od ul. Wyspiańskiego) w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany: 22 grudnia 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Wyspiańskiego 2” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2023r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 
 

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracji „Pod Merkurym” w budynku przy ul. Rynek 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracja „Pod Merkurym”  w budynku przy ul. Rynek  9  w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 październik 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji podwórzowej Rynek 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2023r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt  (waga kryterium 95%)

Gwarancje   –      max.   5 pkt  (waga kryterium 5 %;  punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt: