Doradztwo w sprawach lokalowych

Oferujemy doradztwo w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych, m.in. wydawanie opinii i udzielanie porad w sprawach najmu i dzierżawy nieruchomości, badanie rynku i wskazywanie możliwości uzyskiwania pożytków z wykorzystania części wspólnych nieruchomości (reklamy, zagospodarowanie części wspólnych, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości).